Marko Bulat Official

Опис
Biografija
Marko Bulat je rođen 21. aprila 1973. godine u Smederevu.

Kao dete vojnog lica često je menjao sredinu stanovanja od Smedereva do Vrhnike u Sloveniji da bi se 1982. godine konačno stalno nastanio u Beogradu.

Za muziku i umetnost je pokazivao interesovanje u ranoj mladosti ali prvi konkretan korak ka...

Keywords: Ambient Music

About StumbleDNA ListDNA

Created by: zarko5