Radikal / Türkiye'de özel mülkiyet var mı dediniz? Tersinden...

Kentsel dönüşüm yasaları ikizleşiyor. İlki kültürel varlıkları koruyordu,...

3 views radikal.com.tr

Interest

Architecture
Discovered by shunya00
on Apr 10, 2012

Stumblers Who Like This Page