Παρέμβαση στην Διάσκεψη της Κοπεγχάγης...

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου στην Διάσκεψη της...

0 views youtube.com

Interest

Politics
Discovered by Jeff
on Dec 18, 2009

Stumblers Who Like This Page