Occupy Gezi Illustrations

Gezi Parkı olaylarına illüstratörlerden birbirinden farklı bakış açıları....

5,656 views elmaaltshift.com

Interest

Uncategorized
Discovered by hande
on Jun 24, 2013

Stumblers Who Like This Page