אישתון

כל העוולות אחת הן והמחשבה שלא כך הדבר, היא מקור כל העוולות.

0 views wordpress.com

Interest

Conspiracies
Discovered by <a href="/stumbler/ArikL23">ArikL23</a><br/>on Apr 20, 2013

Stumblers Who Like This Page