אישתון

כל העוולות אחת הן והמחשבה שלא כך הדבר, היא מקור כל העוולות.

0 views wordpress.com

Interest

Conspiracies
Discovered by ArikL23
on Apr 20, 2013

Stumblers Who Like This Page