واحد استاندارد بین‌المللی جرم...

تعریف آحاد اندازه‌گیری و دقت آنها شاید به نظر خیلی مهم نرسد اما در تکنولوژی و...

1 views zoomit.ir

Interest

Physics
Discovered by Mehdi Mohammadi
on Jan 25, 2013

Lists Containing This Page