Οι εξωγήινοι στις βεδικές Γραφές...

Περιγραφές για σχέσεις ανθρώπων με εξωγήινους σε αρχαία κείμενα της Ινδίας....

42 views youtube.com

Interest

UFOs
Discovered by thanos
on Jun 16, 2013

Stumblers Who Like This Page