Ny undersøkelse tyder på at statistikken undervurderer...

Nye undersøkelser fra SSB sår mer tvil om hvor pålitelig...

0 views innovasjonsbloggen.com

Interest

Politics
Discovered by Per
on Jan 19, 2013

Stumblers Who Like This Page